arkiv

Stikkordarkiv: Skjærtorsdag

Hva er «Skjærtorsdag»? I England feirer man ikke Skjærtorsdag, så da jeg kom til Norge visste jeg ikke hva Skjærtorsdag var eller hva det var vi skulle feire. Jeg regner med at det egentlig er ganske mange også i Norge som ikke vet det. Det er bare en av fridagene i påske, og det er vel ingen som er lei seg for å ha fri.

Men i kirkekalenderen og kristen tradisjon er dette en dag med mye innhold. Dette er dagen da Jesus spiste det siste måltidet med disiplene sine (som huskes i nattverdfeiringen), dagen da han vasket disiplenes føtter og holdt sin farveltale (som vi kan lese i Johannes kapittel 13 – 17), dagen da han gikk for å be alene og ba om å slippe lidelsen som skulle komme, dagen da han ble forrådt og da han ble arrestert.

De som skrev evangeliene brukte mye plass på å beskrive disse tingene, og det viser antakelig hvor viktig det ble for dem når de reflekterte over Jesu liv og død. Mange av de mest berømte Jesus-sitater er hentet fra talen i Johannes. Det er kanskje ikke så sannsynlig at denne talen egentlig er avskrift av hva Jesus faktisk sa den kvelden – hvem skulle huske så mye ordrett mange år senere? I oldtiden var man heller ikke redd for å legge taler i munnen på store menn – «det var den slags tale han burde holdt ved en sånn anledning». Men jeg tror at mange av disse kjente sitatene allikevel er ekte Jesus-ord, for de er sånne korte treff-sikre uttalelser som er lett å huske, og som disiplene sikkert har gjentatt for hverandre i ettertid. Og jeg tror at det generelle innholdet i talen gjenspeiler hva Jesus sa, spesielt siden dette var en så viktig og spesiell kveld. Forfatteren var antakelig tilstede selv, så selv om minnet kan svikte, hadde han i alle fall egne minner.

Så hvis dette var noe Jesus sa på en av de viktigste anledningene i sitt liv – hva var det han ville si? Les kapitlene selv. Det finnes verre ting å gjøre på en fridag … og kanskje lærer vi noe om livet, Gud og hans vilje for våre liv.

La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! (Joh 14,1)

Reklamer

Luk10,20 Og likevel: Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen!»

Fra tegn og under, til praktisk nestekjærlighet, til Marta og Maria og «den gode del» – når vi leser «utvalgte bibeltekster» kan vi lett få fokus på den ene eller den andre biten, men når vi lese hele kapitlet så ser vi at alt henger sammen. Jesu budskap var mye mer enn bare nestekjærlighet, hans ros for Maria og «den gode del» kan tydeligvis ikke være ment å minske betydningen av praktisk tjeneste – og midt i alt skal vi ikke glemme at vi står i en åndelig kamp hvor det viktigste allikevel ikke er å bekjempe åndelige makter, men å være trygg på sitt eget gudsforhold …

I dag er Skjærtorsdag, som gir en lignende miks av åndelig kamp, tjenerhandlinger og ikke minst kjærlighet –  «Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.»

Så selv om det kan være fristende å «shoppe» de delene av budskapet som passer oss – må vi kjøpe hele pakka hvis vi har tenkt å være hans disipler. Det kan være mye å få inn i hodet på en gang …