arkiv

Stikkordarkiv: Herrens Ånd

Luk4,30 Men han gikk midt gjennom flokken og dro bort.

Hva skjedde her? Og hvorfor skriver ikke Lukas mer? Det står at folket jaget Jesus ut av byen – hvordan da? Tok de tak i ham, skjøv de ham fysisk  foran seg, slo de ham? Eller var det bare masse roping og skrikingen sånn at Jesus på en måte gikk selv? Men når de kom til kanten av stupet og ville kaste ham utfor – så stopper de. Hvorfor? Skjønte de at de gikk for langt? Var det noen som besinnet seg og fikk de andre til å roe seg ned? Eller var det noe med Jesus som gjorde at de stoppet opp? Sa han noe? Gjorde han et tegn av noe slag? Så han dem i øynene, eller lå ha på bakken? Ristet han seg bare løs fra hendene deres? Og hvis det var så enkelt for Jesus å roe folk ned sånn at han kunne gå sin vei – hvorfor ventet ham så lenge med det? Kunne han ikke ha gjort det allerede i synagogen? Eller på vei ut av byen?

Det er så mye vi vikke vet om hvordan Jesus var, hva han gjorde, kroppsspråket og ansiktsuttrykkene hans. Vi vet enda mindre om alle de andre menneskene han møtte, hva de tenkte, om de tenkte på dette etterpå, hvordan livene deres ble.  Får vi svar på alle disse tingene i himmelen? Jeg vet ikke. Det er jo ikke viktig. Det som er helt klart er dette: Fra dag én i sitt offentlig virke, så var Jesus kjent for sin forkynnelse og undervisning, og den store forskjellen var myndigheten og autoriteten han hadde. Jesus hadde ingen mastergrad. Han hadde ingen offisiell status som godkjent lærer eller offentlig person. Han må bare ha utstrålt et eller annet som fikk folk til å høre på ham, og til å snakke om ham etterpå. Ikke alle likte det han hadde å si – men det virker ikke som om det var noen som klarte å ignorere ham.

Taler han fortsatt i dag? Når jeg leser ordene hans i Bibelen, kjenner jeg myndigheten som ligger bak? Ignorerer jeg det jeg leser, eller tar jeg stilling til det? Og kan jeg, som hans disippel, være med å forkynne hans budskap?

Graham Kendrick – The Spirit Of The Lord

Reklamer