arkiv

Stikkordarkiv: Evangelisering

Vet du ikke, har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten, ingen kan utforske hans forstand. Jesaja 40,28 http://bible.com/29/ISA40.28

Det slår meg når jeg lese dette, at selv om flere og flere hører evangeliet på verdensbasis, her i Norden er det færre og færre som har hørt og som vet… For våre oldeforeldre var det stort sett en selvfølge både å høre om Gud og å tro på ham (selv om innholdet i troen nok kunne variere). I dag er ingenting selvfølgelig. Guds storhet vil bare bli kjent hvis vi gjør han kjent. I morgen blir to nye frelsesoffiser utnevnt, og de har lovet, som jeg også en gang gjorde, å gjøre menneskenes frelse til det viktigste i deres liv. Det er et stort løfte…

Reklamer

Luk 14,23 Da sa herren til tjeneren: `Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt.

Frelsesarmeen har et «drop-in» senter for eldre, hvor folk kan komme og møte folk, kjøpe middag, og drive med meningsfulle aktiviteter. Problemet er at de som kanskje trenger et sånt senter mest, er de som ikke kommer dit – de som bare sitter hjemme. Derfor har Frelsesarmeen også en oppsøkende virksomhet, for å forsøke å fange opp andre behov og motivere folk til å komme til senteret eller andre tilbud de kan ha glede av.

Heldigvis for oss: Jesus sitter ikke bare på ett sted og vente på oss. Hele evangeliet beskriver hvordan han drev «oppsøkende virksomhet», hvordan han gikk folk i møte. Jo, det var mange som kom til ham. Men det kunne de gjøre bare fordi han kom til jorden først. Han er den som søker. Vi må bare la oss finne …  Men så sender han oss ut, for å fortsette jobben – ikke bare for å sitte og vente at folk skal komme til oss, men å «gå ut» og finne dem.

Jeg er skeptisk til verdien av tradisjonelle friluftsmøter og den slags (selv om det sikkert er viktig å synes litt i bybildet). For de fleste av oss er kanskje den mest effektive måten å «gå ut» på å invitere med oss en arbeidskollega – men på en eller annen måte ber han oss å gå. Hva gjør jeg med det?