arkiv

Stikkordarkiv: Ærlighet

Luk 23,22 For tredje gang sa han til dem: «Hva ondt har han da gjort? Jeg har ikke funnet ham skyldig i noe som kan straffes med døden. Jeg vil derfor la ham bli pisket og så løslate ham.»

«If you can’t beat them, join them.» «Gruppepress» «Popularisme» … Velg det uttrykket du synes passer. Det er litt underlig at Bibelen framstiller Pilatus på mange måter som en relativt velmenende men svak mann, mens andre kilder forteller om en mann som så ned på folket han skulle styre og ikke hadde noe imot å slå ned på motstand med vold. Så hvordan ser han ut hvis vi bytter ut bildet av den svake byråkraten som føyer seg etter folkets vilje, med en sarkastisk hersker som synes det er morsomt å spille de forskjellige jødiske faksjonene opp mot hverandre for å se hvordan det går? Brydde Pilatus om Jesus var uskyldig? Teksten kan jo tolkes på den måten – men den kan også tolkes sånn at Pilatus leker med prestene og folkemengden og bruker Jesus som innsats i spillet. Som Herodes før ham, håner han Jesus – men ironisk nok, håne han ham med sannheten. «Er du uskyldig? Hvorfor vil de ta liv av deg, da? De kan få deg hvis de vil, la dem bestemme om du lever eller dør. Du har egentlig ingen betydning for meg.»

Hvordan er motivene mine, da, i møte med folk? Er jeg oppriktig interessert i dem, som Jesus var? Vil jeg vite hvem de er og hører hva de har å komme med? Søker jeg virkelig etter sannheten når jeg snakker med folk – eller er debatten i seg selv et mål, et intellektuelt spill som det er gøy å vinne? Det er nok like gale, enten jeg bare føyer meg etter flertallet, eller om jeg spiller et spill for moro skyld. Ingen av delene er ærlige. Begge deler kan føre til at noen blir såret av det jeg er med på, eller det jeg selv sier og gjør. Og hvordan er motivene mine i møte med Jesus? Er han min Herre, min Frelser – eller bare noen jeg går til når jeg trenger litt ekstra hjel? Til slutt, leser vi, sa Pilatus fra seg ansvaret – «Gjør det dere vil med ham, samme for meg». Men det var jo han som var guvernøren, det var hans ansvar enten han ville ha det eller ikke. Så hjelp meg Gud å ta ansvar for det som er mitt ansvar. Og hjelp meg å møte både Jesus og mennesker med oppriktighet.

 

Reklamer

Luk¨16,15 Da sa han til dem: «Dere vil gjerne fremstå som rettferdige i menneskers øyne, men Gud kjenner hjertene deres. Det som mennesker setter høyt, er avskyelig i Guds øyne.

Flere vanskelige utsagn fra Jesus … Men denne er i alle fall grei å forholde seg til. Det er lett å bli fokusert på fasaden. Hvordan ser jeg ut for menneskene rundt meg? Holder jeg alle de «synlige» budene? Får jeg mange «likes» og «retweets»? Er jeg flink å gi uttrykk for de «rette» holdningene når jeg er sammen med andre?

Men hvordan ser jeg ut på innsiden? Blir det jeg gjør styrt av det jeg sier jeg mener og tror? Eller har jeg i virkeligheten andre motiver og andre holdninger? Handler jeg annerledes når ingen ser meg?

Dette er det jeg håper og tror: At Den hellige ånd virker ikke meg, så jeg både kjenner Guds vilje og ønsker å gjøre det. Og at jo mer han virker i meg, jo mindre plass blir det til alt det som ikke tåler dagens lys … Men sannelig går det tregt, noen ganger ….